Skip links

Onze formule

Elin hanteert een pragmatische en klantspecifieke aanpak en inventariseert uitgebreid leerdoelen, leerstijl  en niveau. Wij trainen bij voorkeur blended, in de overtuiging dat dit bijdraagt aan het leerdoel. 

Aanmelding

Een goede voorbereiding is het halve werk. En die begint met een grondige inventarisatie van de leerdoelen.

1

2

Test online en face-to-face

De tweede stap is het online toetsen van passieve vaardigheden met een adaptieve test; de vragen passen zich, op basis van de gegeven antwoorden, automatisch aan. Hierna volgt een intakegesprek, om de online uitkomst te toetsen, leerdoelen af te stemmen en spreekvaardigheid te beoordelen.

Advies

Na inventarisatie volgt ons advies, qua uren en formaat (individueel of groepstraining). Het is aan u of de training op locatie (incompany) of bij ons is.

3

Certificaat

Het welverdiende resultaat. Op schrift. Maar belangrijker is het eigen gevoel: dat er vertrouwen is om in de doeltaal aan de slag te gaan.

Blended Learning

Al onze taaltrainingen worden ondersteund door een e-learning module. Elin is de Nederlandse distributeur van het Altissia e-learning platform. Een academische methode, adaptief van opzet, met ‘Daily News’, in artikelvorm en als videobericht. Geaudit door de Europese Commissie.

Trainer

Op maat gemaakte lessen, bedrijfsspecifiek
Juiste bagage: taal, cultuur en vaardigheden
Branche- en functiejargon
Verbeterde persoonlijke effectiviteit

EN

Online

Leren in eigen ritme
Persoonlijk online leerplan
Praktische oefeningen,
branche- en functiespecifiek

Monitoring door trainer

Beschikbaar in o.a. de talen

Engels

Frans

Spaans

Duits

Nederlands

Italiaans

Contact

Neem contact met ons op:

Elin Business Language Communication
Telefoon: 073 – 204 0444
E-mail: elin-office@elin-talen.eu

Ons postadres is:

Postbus 1002
2302 BA Leiden

Het merk ‘Elin Business Language Communication’ is eigendom van The Square Mile
Klantspecifiek

Onze jarenlange ervaring leert dat onze persoonlijke en doelgerichte aanpak tot een optimaal resultaat leidt. Een vaste inventarisatieronde geeft inzicht in uw instapniveau en waar u naar toe wilt groeien.  Het laat ons ook de meest efficiënte wijze zien waarop u zich de leerstof eigen maakt. Dit resulteert in een persoonlijk leertraject, dat aansluit op uw mogelijkheden en werkzaamheden. Bedrijfsspecifiek materiaal bepaalt vanzelfsprekend mede het lesprogramma.

Toolbox

Iedere werksituatie is anders en daar wordt de taaltraining op aangepast. Onze werkwijze is erop gericht u succesvoller te maken in het internationaal zakendoen. Dat vereist een eigen toolbox: een pakket aan training op taalvaardigheid, kennis over de cultureel en de zakelijke omgeving en coaching op vaardigheden. Alles onder begeleiding van een trainer-coach die begrijpt welke uitdagingen er liggen en die, afhankelijk van de leerdoelen, samen met u op pad gaat om zo in de eigen werkomgeving aan de doeltaal te werken.

Dedicated Trainer

Een vaste trainer-coach is één van onze uitgangspunten voor het beste resultaat. Vanaf de eerste kennismaking (intake) tot en met de laatste training. Een Elin-trainer is (near-) native, beschikt over de benodigde didactische vaardigheden en heeft ervaring met internationaal zakendoen en coacht op de vaardigheden die u nodig heeft om te groeien in de doeltaal.

Leren...

Versneld leren wordt bewerkstelligd door aanvullend in eigen tijd te werken aan de doeltaal via onze e-learning module: een adaptief platform dat een persoonlijk leerplan genereert op basis van uw beginniveau en toegespitst op uw situatie. Dit resulteert in verschillende oefenmodules. zodat er geoefend kan worden met de meestvoorkomende werksituaties.

Gefaseerd of intensief

Een taal (bij-)leren is intensief en u doet dit bij voorkeur gefaseerd, verdeeld over wekelijkse sessies. Zo is er tussen de lessen door tijd om te studeren en om de verworven kennis in de praktijk te brengen. Soms moet de doeltaal snel en in korte tijd worden geleerd. Dan plannen we de trainingsmomenten dichter op elkaar, om zo de basis voor een nieuwe taal te leggen of om de aanwezige taalkennis in volle snelheid op een hoger niveau te brengen.

EN

Individueel of groep

Het taalniveau en de leerdoelen bepalen of u als individu of als collega’s aan de doeltaal werkt. Voorwaarde voor een gezamenlijke training is dat u zich comfortabel voelt bij de ander(en) en dat de training in alle agenda’s past.