Skip links

Deze verklaring is van toepassing op alle door Elin Business Language Communication geleverde producten en diensten.

Elin Business Language Communication
Achterstraat 27
5251 CS Vlijmen
+31(0) 73 202 1000
elin-office@elin-talen.eu
Elin-talen.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Elin Business Language Communication verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Elin Business Language Communication van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden betreffen:

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • CV en opleidingsdocumenten

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Elin Business Language Communication, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens om:

 • U te kunnen bellen of e-mailen voor uitvoering van onze dienstverlening.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij moeten verstrekken aan de Belastingdienst.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Elin Business Language Communication. Bijvoorbeeld om u via een nieuwsbrief of mailing te informeren over een nieuwe activiteit van Elin Business Language Communication. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief of marketingdoeleinden, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief of mailing door op ‘uitschrijven’ te klikken.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Elin Business Language Communication gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt Elin Business Language Communication de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Elin Business Language Communication zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Elin Business Language Communication bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Elin Business Language Communication verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek

Elin Business Language Communication gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische en functionele werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Via onze website worden analytische cookies geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zodat we onze website kunnen verbeteren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd de mogelijkheid om uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar elin-office@elin-talen.eu.

Beveiliging

Elin Business Language Communication hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Elin Business Language Communication heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij  Elin Business Language Communication toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Elin Business Language Communication gebruik maakt van de diensten van derden, zal Elin Business Language Communication in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via elin-office@elin-talen.eu.