Skip links

Taaltest & -assessment

Wilt u weten wat uw eigen taalniveau is volgens het Europees Referentiekader? Of bent u op zoek naar een onafhankelijk advies over iemands taalbeheersing? Onze testopties bieden onafhankelijk inzicht. Afhankelijk van uw wensen bieden wij drie opties: van een snelle, online taaltest tot een volledige audit voor bestaande en nieuwe medewerkers. Wij beoordelen volgens het Europees Referentiekader (ERK).

1

Online Taaltest

De online taaltest is beschikbaar in 23 talen en geeft snel een effectief inzicht in het luisteren en lezen, wat betreft zowel grammatica als dagelijkse en professionele woordenschat. Wij maken gebruik van Altissia van de Universiteit van Leuven. Deze test is adaptief; het niveau van de vragen verandert door de ‘kwaliteit’ van uw antwoorden.  De uitslag van de taaltest is een schriftelijke beoordeling volgens de kwalificaties van het Europees Referentiekader (ERK).

2

Individueel taalassessment

Uw tweede optie is een assessment. Door middel van een persoonlijk gesprek en het maken van een schriftelijke opdracht beoordelen wij uw actieve vaardigheden: taalgebruik in (gesproken) woord en geschrift. Handig wanneer u of uw (toekomstige) werkgever ook wil weten of uw beheersing van de doeltaal voldoende is om het bedrijf te vertegenwoordigen. Ook het taalassessment is een onafhankelijke beoordeling volgens het ERK-niveau en wordt, waar nodig, aangevuld met een online taaltest.

3

Organisatiebrede taalaudit

Soms wilt u meer weten dan enkel het taalniveau. Wellicht wilt u weten of een afdeling voldoende taalvaardig is om uw klanten te woord te staan. Of u wilt met ons sparren om te weten te komen hoe u uw organisatie voorbereidt op een nieuwe voertaal.

Met een combinatie van online taaltesten en maatwerk assessments brengen wij de taalvaardigheid van uw medewerkers in kaart, toegespitst op uw werkveld. Alles op maat, alles in overleg. Meer weten over onze testmogelijkheden? Neem dan gerust contact op met ons.

Contact

Neem contact met ons op:

Elin Business Language Communication
Telefoon: +31 (0) 73 202 1000
E-mail: elin-office@elin-talen.eu

Ons postadres is:

Postbus 1002
2302 BA Leiden

Het merk ‘Elin Business Language Communication’ is eigendom van The Square Mile